O firme

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica

ICO: 36 259 560
IC DPH: SK 2021796326

Konateľ: Ing Terézia Urbanová
Štatutár. Ing. Terézia Urbanová

Predmet činnosti: audítorská činnosť